Stare założenie. Do najstarszych drzew w naszym parku zalicza się dąb rosnący na wzgórzu za Willą Gościnną (szacowany wiek ponad 300 lat), oraz lipy, robinia akacjowa i topola biała rosnące tuż obok dworu (szacowany wiek 200 lat). Na uwagę zasługuje też aleja kasztanowców biegnąca wzdłuż ulicy Dworskiej i Zgłobickiej (wiek około 150 lat) i ponad stuletni okaz surmii bignoniowej (ulubione drzewo Zofii Turnau).