Historia Dworu

Dwór w Zgłobicach            

W XIX w. Zgłobicki majątek należał do hrabiny Lanckrońskiej i jest prawdopodobne, iż istniejący dwór ona właśnie zbudowała, a przebudowali nieco później Turnauowie.
Na planie katastralnym z 1848 r. był już zaznaczony zespół dworsko-parkowy pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku. W drugiej połowie XIX wieku na miejscu drewnianego wzniesiono murowany dwór i zasadzono nowe drzewa (aleję kasztanową). Wprowadzono też niewielkie zmiany w rozplanowaniu parku. W 1886 właścicielem Zgłobic był hrabia Jan Zborowski. Po rodzinie Zborowskich właścicielami posiadłości byli Turnauowie.
W trakcie I Wojny Światowej Dwór, który pierwotnie był budynkiem dwukondygnacyjnym w wyniku bombardowania stracił dach. Podczas odbudowy nie odtworzono w pełni funkcji poddasza.

W 1922r. Zofia Turnau dostała Zgłobice od swojego ojca Jerzego Turnaua, założyciela we Lwowie uczelni Wyższe Kursy Ziemiańskie Jerzego Turnaua. W 1924r. Zofia Turnau wyszła za Adama Marszałkowicza, z którym zarządzała majątkiem Zgłobice aż do 1945r.
Adam Marszałkowicz z Brzezia, herbu Zadora był w latach 1930-1934 pierwszym PREZYDENTEM Tarnowa. Z uwagi na ten fakt Dwór nosi obecną nazwę „Dwór Prezydencki”.

W czasie II Wojny Światowej w wilii obok dworu została uruchomiona produkcja granatów ręcznych tzw. „Sidolówek” na użytek AK, prowadzona przez Jana Dębskiego, działacza Stronnictwa Ludowego „Piast”, posła i wicemarszałka Sejmu RP, ukrywanego przed okupantem w Zgłobicach. O skali produkcji świadczy fakt, że materiały do produkcji przywożone były ciężarówkami, a ich rozprowadzaniem zajmował się cały zespół ludzi.

Tu także urodził się i wychował Jerzy Adam Marszałkowicz – polski duchowny katolicki i założyciel Towarzystwa pomocy Św. Brata Alberta, które pomaga ubogim i bezdomnym.

Działalność Adama Marszałkowicza i jego rodziny (w wytwórni pracowały też najstarsze dzieci Zofii i Adama Marszałkowiczów), a w szczególności pełniona przez niego funkcja Powiatowego Delegata Rządu Londyńskiego z ramienia AK stały się przyczyną bezprawnego przejęcia na cele reformy rolnej majątku Zgłobice.
Zgłobice zabrano 23 lutego 1945, ale Zofia Marszałkowicz złożyła odwołanie, w którym wykazała, że majątek Zgłobice nie przekraczał 50 ha. Majątek został zmierzony przez mierniczego powiatowego i 4 maja 1945 Prezes Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Krakowie zawiadomił Zofię Marszałkowicz, że „nieruchomość ziemska Zgłobice w powiecie tarnowskim położona … nie podpada pod działanie przepisów art.2, ust.1 pkt e Dekretu PKWN…”. 1 sierpnia 1945r. Zgłobice zostały zwrócone prawowitej właścicielce, a nowi nabywcy rozparcelowanych gruntów zwrócili dobrowolnie dokumenty nadania ziemi.
Później jeszcze kilkakrotnie majątek zabierano i oddawano.
W dworku po wojnie mieściła się szkoła podstawowa a później Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Ostateczną decyzję o zwrocie majątku Zgłobice Ministerstwo Rolnictwa wydało 10 kwietnia 2007 r. Trzy lata później Dwór wraz z Parkiem nabył Tadeusz Rzońca – znany tarnowski biznesmen, który postanowił przywrócić świetność bardzo zaniedbanej już wówczas posiadłości.

Generalny remont zakończony został w 2014 roku i od tego czasu Dwór nazwany dla upamiętnienia Adama Marszałkowicza „Prezydenckim” rozpoczął swoją nową historię…

Historia dworu w formie tablic:

Czasy przedwojenne.pdf

Turnauowie.pdf

Czasy współczesne.pdf

Legenda dworska:

Legenda Zgłobicka książeczka.pdf

[dt_before_after image_1=”1770″ image_2=”1771″]